Av.Necmettin Hüseyin Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Av.Necmettin Hüseyin Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Av.Necmettin Hüseyin Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu 10. Olağan Genel Kurulunu 16 Aralık 2018 tarihinde Ataköy’deki federasyon merkezinde gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Kerim Erden’in açılış konuşması ile başlayan genel kurulda divan seçimi yapılarak divan başkanlığına İsmail Rüstemoğlu, yardımcılıklarına Saffet Erdem ve Necat Osman seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası divan başkanı İsmail Rüstemoğlu tarafından mevcut Başkan Kerim Erden’e söz verildi.

Federasyon Başkanı Kerim Erden yaptığı konuşma da “Görevimizi tamamlamanın verdiği heyecanı huzurunuzda yaşıyoruz. Rumeli Türk Dernekleri Federasyonunu, tümü kamu yararına olan derneklerden oluşan ve bu konuda ilk kurulmuş olan federasyondur. Federasyonumuz bünyesindeki her derneğin konusunda uzman olduğunu belirterek üye derneklerimiz tarafından takdire şayan çalışmalar yapılmaktadır. Geçen yirmi yıl içerisinde ve kendi dönemimizde federasyondaki birlik beraberliğin her kesime örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Tüm yönetici arkadaşlarımıza delegelerimize ve derneklerimize bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Mevcut yönetimin faaliyet, hesap ve denetim kurullarının raporlarının genel kurula sunumu yapılarak teker teker görüşmeye açıldı. İbra edilen eski yönetim adına teşekkür konuşması yapılarak seçimler maddesinde geçildi.

Av. Necmettin Hüseyin başkanlığında genel kurulda tek liste aday olurken oy birliği ile yeni dönemde görev yapmak üzere seçildiler.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevini yürütmekte olan ve Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı seçilen Av. Necmettin Hüseyin 19 Aralık Çarşamba günü yapılan görev bölümü sonrası yaptığı açıklamada “Bizler bir bütünün parçaları olarak Rumeli coğrafyasını temsil eden derneklerin temsilcisiyiz. Burada hedeflediğimiz gibi bir bütün olarak hareket ederek güçlü yanlarımızı birleştirerek elele verip daha da güçleneceğiz. Aramızdaki samimiyet ve değerlerimizle yarım asrın üzerinde varlığını sürdüren dava dernekleri adına elbirliği ile neler yapacağımızı sizlerde göreceksiniz. Önemli olan birlik vurgusu ile birlikte güç birliğini yansıtabilmektir. Her kesimin görüşlerini alarak birlikte sesimizi yükselteceğiz, taleplerimizi zorlayacağız, haklarımızın takipçisi olacağız. Bunun yanında sosyal ve kültürel alana yönelik faaliyetlerle federasyonumuzda üye derneklerin bölgesel kültürlerini ve değerlerini yaşatmak adına katkı sunacağız. Tüm delegelere ve üye derneklerimize bugüne kadar gösterilen uyumlu çalışma için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem de birlikte yol almaya devam edeceğiz. Geçmiş dönem yönetici ve başkanları ile son başkan Kerim Erden’e de yaptığı hizmetler ve sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.” dedi.

1975 yılında Gümülcine’nin Küçüren köyü, Batı Trakya –Yunanistan’da doğdu. İlkokul 3. sınıftan itibaren eğitimini Bursa’da devam ettirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, İstanbul Barosu’na bağlı olarak serbest Avukatlık yapmaktadır..

1993 yılından Mayıs 2009’ a kadar 16 yıl Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez yöneticiliği yaparken, 2004 yılında “Tarihe Bir Not” isimli Batı Trakya Türkleri’nin tarihini anlatan bir kitap yazmıştır. 2011 yılı Mayıs ayında iki yıl ara verdiği dernek faaliyetlerine tekrar dönerken, 2011-2015 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 24 Mayıs 2015 tarihinde yapılan genel kurul sonucunda Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevine seçildi ve halen Genel Başkan olarak görev yapmaktadır.

Rumeli Türk Denekleri Federasyonu Başkan yardımcılığı görevini 2015 yılından bu yana sürdüren Av. Necmettin Hüseyin, 16 Aralık 2018 tarihinde Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı’na seçildi.

Necmettin Hüseyin aynı zamanda Gaziosmanpaşa Spor Kulübü, Girit ve Oniki Adalar Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği, Bursa ve İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü ve Gümülcine Azınlık Yüksek Tahsilliler Derneği üyesidir. Gümülcine Azınlık Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesinde üniversite öğrencilerini barındıran Genç Akademisyenler Topluluğu 1995 yılı kurucu üyelerindendir. Yunanistan da siyasi parti olarak merhum Dr.Sadık Ahmet tarafından kurulan Dostluk Eşitlik Partisi üyesidir.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı yanında Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığını yürütecek Av.Necmettin Hüseyin’in 16 Aralık 2018 tarihinde seçilen yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.

YÖNETİM KURULU

ASİL

1. Necmettin HÜSEYİN – Başkan

2. Adem FAZLIOĞLU – Başkan Yardımcısı

3. Fahri VATANSEVER – Başkan Yardımcısı

4. Hasan KÜÇÜK –Sekreter

5. Fahrettin ALKAN – Muhasip

6. Sebahattin MERİÇ – Üye

7. Necati BARLAS- Üye

8. Sebahattin DEMİR- Üye

9. Yasin GÜLER- Üye

YEDEK

1. Fatih HACIBEDEL

2. Hakkı Vedat MEŞELİ

3. Ahmet KERECİ

4. Celap MOLLA

5. Necat OSMAN

6. Baybüke KURTULUŞ

7. Rahim KARABULUT

8. Mehmet OLCAY

9. Mersin BALKAN

DENETİM KURULU

ASİL

1. Mehmet HASANOĞLU

2. Fikret HACI

3. Hüseyin AĞAOĞLU

YEDEK

1. Mümin DURMUŞ

2. Rakip ÇELİKCAN

3. Münir GÜL

Bu gönderiyi paylaş