Hakkımızda

Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu, 03.12.1998 tarihinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren kamu yararına çalışan köklü dernekler tarafından kuruldu. Kamu Yarına Dernek statüsünde bulunan 1946 yılından beri hizmet veren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, yine 1947 yılından beri faaliyetlerine devam eden Göçmenlere Yardım Derneği ve 1989 yılından beri tüm canlılığıyla çalışmalarını sürdüren Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği 21 yıldır uyumlu çalışma ortamındaki bu birlikteliği devam ettirmektedir.

Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Bulgaristan, Batı Trakya, Girit, Rodos, 12 Adalar, Yunanistan, Kırım, Ukrayna, Bosna Hersek, Sancak, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Romanya’da bulunan Türklerle bu ülkelerden Türkiye’ye göç ederek ve başka nedenlerle gelen soydaşlarımızla ilgili sosyal ve kültürel haklarının korunması için kurulmuştur.

Göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın iş hayatı ve barınma sorunları ile vatandaşlık işlemlerine ilişkin sorunlarının çözümü konularında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, bu ülkelerdeki soydaşlarımız arasında ilişkilerin geliştirilmesi, bu bölgelerden gelen yüksek öğretimde eğitim gören gençlere burs vermek, bu ülkelerle karşılıklı olarak ülkemizin ekonomik iş birliği yapmasında aracı olmak, bu ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın dil, eğitim ve kültürel sorunlarına ilişkin Türk ve Dünya kamuoyunun aydınlatılması görevini yürütür.

Faaliyet alanı içerisinde yer alan konularda uluslararası kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak çözüm odaklı çalışmalar yapmak maksadıyla kurulmuştur.

Rumeli-Balkan coğrafyasında son yüz yılda yaşanan savaşlar, göç hareketleri, temel insan hakları ihlalleri ve özellikle parçalanan bir coğrafyada yeni belirlenen sınırlar içerisinde azınlık konumuna gelinen yerlerde tüm uluslararası güvencelere rağmen yaşanan ve yaşanmaya devam eden azınlık haklarının ihlalleri üye kurumların kendi bölgelerine ait adeta canlı şekilde hafızalarıdır.  Bulgaristan, Batı Trakya, Kosova ve Bosna’da kısacası tüm balkanlarda yaşanan trajik hikayelerin, yaşanmışlıkların canlı şahitleri bu kurumların üyeleridir.

Dünden ders alarak federasyonumuz bu coğrafyada, dünün hesaplaşması içerinde olmaksızın geleceğe dair tüm coğrafyada var olan sorunların çözülmesini ve insanların huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşayabilmelerinin teminatını sağlayacak her yaklaşıma güçlü destek vermeyi hedeflemektedir. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, yine amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek gibi konularda federasyon üyesi derneklerin insan günü ve kaynağı yaratması ile etkin faaliyetler sürdürmeyi hedeflemiştir.

Farklı bölgelerin kaynaşması adına başarılı bir oluşuma imza atılan birliktelik içerisinde üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için federasyon olarak yada üye dernekler eliyle yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerde daha fazla bir araya da getirmeyi amaçlamaktadır.

Kuruluşundan itibaren derneklerin istikrarlı ve samimi yaklaşımları ile özverili çalışmalara imza atan federasyonumuz önümüzdeki dönemde faaliyetleri için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, bu yolla uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak hedeflerini de ön plana çıkarmaktadır.

Federasyonumuza bağlı derneklerin merkezimizin bulunduğu ve bu derneklere bağlı olan  İstanbul dışında şube ve temsilcilikleri eliyle Ankara, İzmir, Bursa, Edremit-Balıkesir, Soma-Manisa, Çanakkale, Keşan-Edirne, Kocaeli, Adapazarı, Konya, Eskişehir ve Yalova illerinde faaliyet alanı olması da son derece önemlidir.