Yönetim Kurulumuz

Av.Necmettin HÜSEYİN – Genel Başkan

1975 yılında Gümülcine’nin Küçüren köyü, Batı Trakya –Yunanistan’da doğdu. İlkokul 3. sınıftan itibaren eğitimini Bursa’da devam ettirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, İstanbul Barosu’na bağlı olarak serbest Avukatlık yapmaktadır..

1993 yılından Mayıs 2009’ a kadar 16 yıl Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez yöneticiliği yaparken, 2004 yılında “Tarihe Bir Not” isimli Batı Trakya Türkleri’nin tarihini anlatan bir kitap yazmıştır. 2011 yılı Mayıs ayında iki yıl ara verdiği dernek faaliyetlerine tekrar dönerken, 2011-2015 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 24 Mayıs 2015 tarihinde yapılan genel kurul sonucunda Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevine seçildi ve halen Genel Başkan olarak görev yapmaktadır.

Rumeli Türk Denekleri Federasyonu Başkan yardımcılığı görevini 2015 yılından bu yana sürdüren Av. Necmettin Hüseyin, 16 Aralık 2018 tarihinde Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı’na seçildi.

Necmettin Hüseyin aynı zamanda Gaziosmanpaşa Spor Kulübü, Girit ve Oniki Adalar Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği, Bursa ve İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü ve Gümülcine Azınlık Yüksek Tahsilliler Derneği üyesidir. Aynı zamanda 2016 yılından beri Rumeli Eğitim Vakfı üyesi olup 2015 yılından bu yana da Batı Trakya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı doğal üyesidir. Gümülcine Azınlık Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesinde üniversite öğrencilerini barındıran Genç Akademisyenler Topluluğu 1995 yılı kurucu üyelerindendir. Yunanistan da siyasi parti olarak merhum Dr.Sadık Ahmet tarafından kurulan Dostluk Eşitlik Partisi üyesidir.

Prof.Dr. Adem FAZLIOĞLU – Başkan Yardımcısı

1967 yılında Yenipazar Bosna Hersek’de doğdu. 1978 yılında Ülkü İlkokulu’nu, 1984 yılında Vefa Poyraz Lisesi’ni, 1990 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1990-1995 yılları arasında Vakıf Gureba Hastanesi Üroloji Kiliniğinde uzmanlığını tamamlamıştır. Ekim 2002’de Türk Üroloji Yeterlilik Belgesini almıştır.  Haziran 2007’de Atina’da Avrupa Üroloji Bordu Diplomasını almıştır. 2009 yılında Doçentlik, 2014 yılında Profesörlük ünvanlarını almıştır.

Prpf.Dr.Adem Fazlıoğlu, 1995-1998 yılları arası Vakıf Gureba Hastanesi Üroloji Kliniği, 1998-2000 yılları arası Gelibolu Askeri Hastanesi, 2000-2001 Vakıf Gureba Hastanesi Üroloji Kliniği,  2001 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Şef Yardımcılığı görevini yürütmüştür, 2011-2012 yılları arası Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji Şef görevini yapmıştır, 2012-2016 yılları arası Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinde görev yapmıştır, 2013 yılında Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi görevini yürütmüştür, 2016 yılından itibaren halen Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesinde görevine devam etmektedir.

Yurt dışında uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Ağustos -Eylül 1989 Belgrad Tıp Fakültesi /Yugoslavya, İç Hastalıkları Kliniği (Kardiyoloji-Endokrin) Uluslararası Öğrenci Değişim Programı ile), Temmuz-Eylül 1992 Missouri Üniversitesi / ABD- Üroloji ve Nefroloji Klinikleri , Research Fellow Kasım1995 Nijmegen Üniversitesi/Hollanda-Endoüroloji Kursu, Eylül-Ekim 1996 Royal Marsden Hospital/ Londra-İngiltere Üroonkoloji, , Research Fellow, April-May 2003 Cleveland Clinic Foundation/ABD-Üroloji, International Visitor, 26-27 mart 2007 Berlin Charite Universitatmedizin /Almanya-Laparoskopik Üroloji Kursu, Berlin/Almanya gibi yurtdışında birçok kurumda bulunmuştur.

Uzmanlık alanıyla ilgili ulusal ve Uluslar arası birçok derneğe üyeliği bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel makaleleri, konferans ve sempozyum sunumları, kitap bölümleri ve oturum başkanlıkları bulunmaktadır. Üye olduğu dernekler arasında Avrupa Üroloji Derneği ( 1994-1997); Junior Member (1998 Full Member), Avrupa Üroloji Asistanları Derneği ( 1995-1997 Ülke Temsilcisi), Türk Üroloji Derneği, Androloji Derneği Pediatrik Üroloji Derneği, Endroüroloji Derneği,TTB- İstanbul Tabib Odası, Cinsel Yaşam Derneği (Halen Yönetim Kurulu Üyesi), TTB-UDKK Türk Üroloji Derneği Temsilcisi (2004-2005), Vefa Poyraz Lisesi Mezunları Derneği ( 1992-1998 Başkan), halen federasyonumuz üyesi Bosna Sancak kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Fazlıoğlu aynı zamanda Bosna Sancak Kültür ve Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak 2019 yılından itibaren başkanlığını yürütmektedir. Uzun yıllardır Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Prof.Dr. Adem Fazlıoğlu bu dönemde Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Fahri VATANSEVER – Başkan Yardımcısı

06.11.1950 Kırcaali Bulgaristan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bulgaristan’da tamamladıktan sonra askerlik görevini de ifa ederek 1970 yılında ailesi ile birlikte Anavatanı olan Türkiye’ye serbest göçmen olarak gelmiştir. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine yerleşerek çalışma hayatına burada başlamıştır. 7 yıl süreyle özel bir şirkette Muhasebeci olarak çalıştıktan sonra aynı şirkete ortak olup 2005 yılına kadar serbest ticaretle iştigal ederek emekli olmuştur.

1984 – 1985 yıllarında Bulgaristan’da yaşayan Türklere karşı uygulanan asimilasyon politikalarını Türk ve yabancı kamuoyuna duyurabilmek için 1947 yılında kurulan ve kamu yararına İstanbul’da faaliyet  gösteren  Göçmenlere Yardım Derneği’ne 1985 yılında üye olmuştur. 1986 yılında yapılan Genel Kurulda Genel Başkan seçilerek 1989 Bulgaristan göçü esnasında Genel Başkan Olarak çalışmıştır. Bu görevi 2006 yılına kadar devam ettirerek şu an derneğin Onursal Başkanıdır.

1993 yılında kurulan Rumeli Eğitim Vakfı’nın kurucu üyesidir. Aynı vakıfta 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği, 2 dönem de Denetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

1998 yılında üç adet Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler tarafından kurulan Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu’nun Kurucu Üyesi, 2000 – 2002 yıllarında Federasyon Başkanlığı ve dönüşümlü başkanlıktan dolayı daha sonraki yıllarda Teşkilat Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Bütün bu Sivil Toplum Örgütlerinde görevi sürerken 2002 – 2007 yıllarında yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 3. Bölgeden 2002 yılında 10.sıra, 2007 yılında ise 16.sıradan Milletvekili adayı olmuştur. Siyasi hayatına CHP’de devam ettirmektedir.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren ve üyelerinin büyük bir kısmı Türk ve Müslümanlardan oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi partisinin 2012 yılından beri İstanbul sorumlusu olarak görev yapmakta olup aynı partinin Parti Meclis Üyesidir.  Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan KÜÇÜK – Genel Sekreter

20 Temmuz 1967 tarihinde Beşiktaş’ta doğdu.1973 yılında Dikilitaş İlkokulunda başladığı öğrenim hayatında 1985 yılında İstanbul Maçka Teknik Lisesinden mezun oldu.  Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği bölümünde okudu.1994 yılında başladığı ticari faaliyetlerine 2009 yılından beri inşaat müteahhidi olarak devam etmektedir.

1999 yılında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üsküdar Şube kurucu üyesi olarak başladığı dernek faaliyetlerine halen Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üsküdar Şube Başkanı olarak devam etmektedir. Bir dönem Maçka Teknik Okulları Mezunları Derneği yöneticiliği ve 2004-2009 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez yöneticiliği yapmıştır.

16 Aralık 2018 tarihinde yapılan kongre ile Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği  görevini  yürütmektedir.

Fahrettin ALKAN – Muhasip

1968 yılında Kırcaali ili, Boynova mahallesi Çekişler köyü Bulgaristan’da doğdu. Ailesi ile birlikte 1972 yılında Bulgaristan’dan göç etti.

1979 yılı Dobruca ilkokulu, 1982 yılı Kadri Yörükoğlu Ortaokulu 1985 yılı Eyüp Ticaret Meslek Lisesi mezunudur. 1986 yılından itibaren muhasebecilik mesleği ile uğraşmaktadır.

1998 yılında Göçmenlere Yardım Derneği üyesi olmuş, 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevine devam etmektedir.

16 Aralık 2018 tarihinde yapılan kongre ile Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Yönetim Kurulu’nda muhasip/veznadar olarak  görevine devam etmektedir.

Dr. Sebahattin MERİÇ – Üye

1957 yılında Batı Trakya’da Köse Mescit köyünde doğdu.  İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Batı Trakya da tamamladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. 1999 yılında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu ve Gaziosmanpaşa CHP İlçe Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde Sultangazi İlçesinden aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

Şu anda Aile hekimi olarak çalışıyor. Daha önce  Batı Trakya Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Başkanlığı yapan Dr.Sebahattin Meriç  2018 yılı Mayıs ayında yapılan kongrede yeniden  Batı Trakya Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Başkanlığı görevine seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Gaziosmanpaşa Şubesinde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptı. 1999 – 2004 yılları arasında Genel Merkez’de Genel Sekreterlik yaptı. 2015 yılından beri halen  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İkinci Başkan olarak görevine devam ediyor. Evli ve İki çocuk babasıdır.

Dt.Necati BARLAS – Üye

1953 yılında Kırcaali ili Mleçino/Alkaya, Bulgaristan’da doğdu. İlk ve orta öğremini Mleçino, Lise öğrenimini Kırcaali’de tamamlamıştır. 1970 yılında Plovdiv (Filibe) Diş Hekimliği’ne kabul edilerek 6 yıllık öğrenimi sonunda 1976 yılında mezun olmuştur.

1976-1983 yılları arası Bulgaristan’da Diş Hekimi olarak çalışmıştır. 18 aylık askerlik görevini tamamladıktan sonra Ekim 1983 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye iltica etmiştir. O zamandan bugüne kadar halen İstanbul/Bakırköy’de kendi muaynehanesinde Serbest Diş Hekimi olarak çalışmaktadır.

1984 yılında Göçmenlere Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve 16 yıllık halen devam eden Göçmenlere Yardım Derneği Genel Başkanlık görevini yürütmektedir.

2007-2009 yılları arası Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı görevini yapmıştır ve halen Federasyon Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Rumeli Eğitim Vakfı Kurucu üyesidir.

Op.Dr.Yasin GÜLER – Üye

1986 yılında İstanbul Eyüp’te doğdu. Selim Pars Koleji ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde burslu okuduktan sonra kısa bir süre Bayrampaşa Toplum Sağlığı Merkezi, Silivri Devlet Hastanesi’nde çalıştı. 2016 yılında Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ünvanını alan Dr. Yasin Güler 2016-2018 yıllarında Midyat Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. Halen Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Okul yıllarında Ülkerspor’da basketbol, Yıldırım Bosna Spor’da ise lisanslı olarak futbol oynamıştır. Türk Ortopedi Birliği Derneği üyesi olan Yasin Güler, Bosna-Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde Gençlik Kolları’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

16 Aralık 2018 tarihindeki olağan genel kurulu sonucunda Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Rahim KARABULUT – Üye

1961 yılında Dolovo – Sırbistan’da doğdu. 1980 yılında Sağmacılar Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Laleli ve Beyazıt bölgelerinde iş hayatına atıldı. İyi derecede Boşnakça-Rusça-Lehçe dillerine hakimdir.

Çeşitli iş kolları ve farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kendi markası olan NOVEL Erkek Giyim markasını kurdu. 2000 yılından bu yana halen faaliyet gösteren markaya ek olarak 2018 yılında turizm sektörüne geçerek Laleli Bölgesinde bulunan NOVEL HOTEL isimli yeni bir otel açmıştır.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneğinde (LASİAD) aktif üyeliğinin yanında Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Aralık 2018 yılında gerçekleştirilen genel kurulda Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu yöneticiliği görevine seçilmiştir.  Evli ve iki çocuk babasıdır.

DENETİM KURULU

Dr.Mehmet HASANOĞLU – Başkan

17 Şubat 1970 tarihinde Evros İli Babalar köyü Batı Trakya – Yunanistan’da doğdu. İlk Öğretimi Ruşanlar Azınlık İlk Okulunda, Orta Okulu Edirne İmam Hatip Lisesinde, Liseyi Bursa Ticaret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. 1996 yılında Bursa’da özel sektörde başladığı hekimlik hayatına halen Özel Emek Polikliniği Mesul Müdürü olarak devam etmektedir.

1988 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığı Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği bünyesindeki görevlerine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Batı Trakya Spor Kulübü Osmangazi Şube Kurucu Başkanlığı, Batı Trakya Spor Kulübü Genel Merkez 2. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile devam etti. 2013-2015 döneminde  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez Denetim Kurulu, bu dönemde de Genel Başkan Yardımcısı olarak Batı Trakya Türk toplumuna hizmet görevine devam etmektedir.

2007 yılında Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldığı Milliyetçi Hareket Partisi Bursa kadrolarında 3 dönem Osmangazi İlçe Başkanlığında AR-GE, Basın – Yayın ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. 30 Mart 2014 tarihinde seçildiği Milliyetçi Hareket Partisi Osmangazi Belediye Meclis Üyeliği görevinden, 29 Kasım 2016 tarihinden istifa ederek ayrılmıştır. İyi Parti Osmangazi Kurucu İlçe başkanıdır. Bursa Tabip Odası Üyeliği ve BURSAD (Bursa Sağlık İşletmeleri) Yönetim Kurulu Üyelikleri ile de meslek kuruluşları çalışmaları bulunmaktadır. İyi seviyede Yunanca ve az derece Bulgarca bilen Dr. Mehmet Hasanoğlu, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Fikret HACI -Üye

1950 yılında Bulgaristan’da Şumnu ili Şeytancık ilçesi Omranköy’de doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu yerde okudu. Liseyi Şumnu ilinde 1960 yılında bitirdi. 1972 yılında Kıcaali Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. 16 yıl doğduğu yerde öğretmenlik yaptı.

1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutularak Türkiye’ye göç etti. Aynı yıl Türkiye’de Plevne Lisesi’nde öğretmenliğe başladı. Bu arada 1997 yılında Eskişehir  Açık Öğretim Fakültesi’nde lisans öğretimini tamamladı. 11 yıl Bekir Sami Dedeoğlu İlköğretim Okulu’nda, 13 yıl Bayrampaşa Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yaparak emekli oldu. 1992-1993 yıllarında Türk Eğitim-Sen sendikasının kurucu üyesiydi. Aynı anda bölge temsilciliği yaptı. Bayrampaşa Anadolu Lisesi’nde Türk Eğitim-Sen sendikasının okul temsilcisi olarak görev yaptı. İYİ Parti Gaziosmanpaşa kurucu üyesi olan Hacı, halen. İYİ Parti Gaziosmanpaşa Teşkilatı’nda Türk Dünyası’ndan sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu kurucularındandır.

2002 yılından beri Göçmenlere Yardım Derneği Genel Merkez’inde yönetim kurulu üyesi olarak alırken aynı zamanda uzun yılardır Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu yönetim kuruluğu üyeliği yaptı. 2018 yılı Aralık ayındaki genel kurulda bu kez Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu denetim kurulu üyeliğine seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir.

Hüseyin AĞAOĞLU -Üye

20 Kasım 1983’de İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi 1963 yılında Sancak Bölgesi’nin Berane şehrinden İstanbul’a muhacir olarak gelen Ağaoğlu, ilk ve ortaokulu Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde okudu. Lise öğrenimini Tuncay Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık okudu. 2003 yılında üniversiteden mezun olan Ağaoğlu aynı yılın son ayında meslek hayatına ilk adımı attı.

TGRT’de yönetmen yardımcısı olan ve henüz 21 yaşındayken haber yönetmenliği yapmaya başlayan Hüseyin Ağaoğlu 2006 yılının sonuna kadar TGRT ve TGRT Haber TV’de çalıştı. 2007’nin Şubat ayından itibaren FOX TV’ye geçen Ağaoğlu haber yönetmenliği görevine burada devam ediyor.

2007’de kurduğu Bosna-Sancak.Net adlı haber sitesiyle Türkiye’de ve ata topraklarında yaşayan Boşnaklardan haberler veren Ağaoğlu, siteyi daha sonra BosnakDunyasi.Com olarak sürdürdü. 2011 yılında arkadaşlarıyla birlikte Boşnak Dünyası Gazetesi’ni kurdu. Aylık gazete 12 sayı çıktıktan sonra yayınına ara verdi, 2016’nın Eylül ayında yeniden yayına başladı. Ağaoğlu halihazırda gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

2007 yılında gazeteci Münire Acım’ın Bosna Savaşı’ndaki anılarını anlattığı “Gönlümün Kanayan Gülü Bosna” adlı bir belgesele imza atan Ağaoğlu, 2006’da üyesi olduğu Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde 2018’de yönetime girdi ve başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Yaklaşık 20 yıl lisanslı olarak futbol oynayan Ağaoğlu, Bayrampaşa’nın Altınaslar, Bayrampaşa, Altıntepsi ve Muratpaşa takımlarında kalecilik yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Ağaoğlu İngilizce ve Boşnakça biliyor.

YÖNETİM KURULU – YEDEK

1. Fatih HACIBEDEL
2. Hakkı Vedat MEŞELİ
3. Ahmet KERECİ
4. Celap MOLLA
5. Necat OSMAN
6. Baybüke KURTULUŞ
7. Mehmet OLCAY
8. Mersin BALKAN

DENETİM KURULU – YEDEK

1. Mümin DURMUŞ
2. Rakip ÇELİKCAN
3. Münir GÜL